CROUZON SENDROMU - AMELIYAT NE ZAMAN - NADIR HASTALIKLAR

Crouzon Sendromu - Ne Zaman Cerrahi GeçecekEditörün Seçimi
Gluten intoleransı nedir
Gluten intoleransı nedir
Kraniofasiyal disostoz olarak da bilinen Crouzon sendromu, kafatasının sütürlerinin prematüre kapatıldığı, çeşitli kranial ve fasiyal deformitelere yol açan nadir bir durumdur. Bu deformiteler ayrıca, görme, işitme veya nefes alma gibi diğer vücut sistemlerinde de değişiklik yaratabilir ve bu da yaşam boyunca düzeltici ameliyatlar yapılmasını gerekli kılar. Şüphelendiğinde, tanı h